กปภ.สาขาเกาะคา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อเมน HDPE ขนาด 110 มม. บริเวณบ้านศาลาเม็ง หมู่ 9_5/07/2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาเกาะคา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อเมน HDPE ขนาด 110 มม. บริเวณบ้านศาลาเม็ง หมู่ 9_5/07/2565


กปภ.สาขาเกาะคา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อเมน HDPE ขนาด 110 มม. บริเวณบ้านศาลาเม็ง หมู่ 9_5/07/2565

ประกาศหยุดจ่ายน้ำล่วงหน้า

กปภ.สาขาเกาะคา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00-17.00 น.

เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อเมน HDPE ขนาด 110 มม. บริเวณบ้านศาลาเม็ง หมู่ 9

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ดังต่อไปนี้ และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย
- บ้านศาลาเม็ง
- บ้านศาลาบัวบก
- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 17.00 น. ของวันที่ 06/07/2565

 
เลื่อนขึ้นข้างบน