กปภ.สาขาปากช่อง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 160 มม. บริเวณหน้าโคกสง่าซอย6_5/07/2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาปากช่อง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 160 มม. บริเวณหน้าโคกสง่าซอย6_5/07/2565


กปภ.สาขาปากช่อง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 160 มม. บริเวณหน้าโคกสง่าซอย6_5/07/2565

กปภ.สาขาปากช่อง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 160 มม. บริเวณหน้าโคกสง่าซอย6

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ดังต่อไปนี้ และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- ชุมชนบ้านเขาเสด็จ บ้านโคกสง่า,บ้านโนนอุดม
- หมู่บ้านให้คุณ,หมู่บ้านศรีบุญมา,ชุมชนบ้านเอื้อ2
- ถนนเทศบาล 36 และเทศบาล 38

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 16.00 น. ของวันที่ 5/7/2565

 
เลื่อนขึ้นข้างบน