กปภ.สาขายโสธร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น._05/07/65 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขายโสธร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น._05/07/65


กปภ.สาขายโสธร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น._05/07/65

** ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาล่วงหน้า

กปภ.สาขายโสธร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. เพื่อดำเนินการเพื่อประสานท่อเมนจ่ายน้ำ

ขนาด 100 มม. บริเวณบ้านหนองดู จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ บ้านหนองคู ต.หนองคู อ.เมือง จ.ยโสธร และพื้นที่ใกล้เคียง

น้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 16.00 น. ของวันที่ 07/07/2565

 
เลื่อนขึ้นข้างบน