กปภ.สาขาพนมทวน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการเปลียนอุปกรณ์ในระบบผลิตน้ำ บริเวณสถานีผลิตน้ำอู่ทอง (พนมทวน)_05/04/65 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาพนมทวน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการเปลียนอุปกรณ์ในระบบผลิตน้ำ บริเวณสถานีผลิตน้ำอู่ทอง (พนมทวน)_05/04/65


กปภ.สาขาพนมทวน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการเปลียนอุปกรณ์ในระบบผลิตน้ำ บริเวณสถานีผลิตน้ำอู่ทอง (พนมทวน)_05/04/65

กปภ.สาขาพนมทวน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการเปลียนอุปกรณ์ในระบบผลิตน้ำ บริเวณสถานีผลิตน้ำอู่ทอง (พนมทวน)

จากการดำเนินการดังกล่าวส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.ดอนแสลบ , ต.จรเข้สามพัน , ต.รางหวาย , บ้านตลาดเขต และพื้นที่ใกล้เคียง

น้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 15.00 น. ของวันที่ 05/07/2565

 
เลื่อนขึ้นข้างบน