กปภ.สาขาสุโขทัย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนจ่ายน้ำ (จำนวน 2 จุด)_05/07/65 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาสุโขทัย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนจ่ายน้ำ (จำนวน 2 จุด)_05/07/65


กปภ.สาขาสุโขทัย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนจ่ายน้ำ (จำนวน 2 จุด)_05/07/65

1. กปภ.สาขาสุโขทัย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ GS ขนาด 100 มม. บริเวณหน้าบ้านผู้ใหญ่บ้านตะพังมะกอก ม.9 

จากการดำเนินการดังกล่าวส่งผลกระทบให้พื้นที่ หน้าบ้านผู้ใหญ่ , บ้านตะพังมะกอก ม.9 (ฝั่งซ้ายทั้งหมด) ต.บ้านกล้วย , ต.บ้านป้อม

จ.สุโขทัย และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 13.00 น. ของวันที่ 05/07/2565

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

2. กปภ.สาขาสุโขทัย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 150 มม. บริเวณทางเข้าวัดฤทธิ์ ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.สุโขทัย

จากการดำเนินการดังกล่าวส่งผลกระทบให้พื้นที่ หน่วยบริการบ้านสวน ตั้งแต่แยกทางเข้าวัดฤทธิ์ (เป็นต้นไป) ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.สุโขทัย

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 13.00 น. ของวันที่ 05/07/2565

 
เลื่อนขึ้นข้างบน