กปภ.สาขาโพนทอง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการตัดประสานท่อเมนขนาด 100 มม. บริเวณหน่วยบริการร่องคำ - โพธิ์ชัย_5/07/2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาโพนทอง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการตัดประสานท่อเมนขนาด 100 มม. บริเวณหน่วยบริการร่องคำ - โพธิ์ชัย_5/07/2565


กปภ.สาขาโพนทอง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการตัดประสานท่อเมนขนาด 100 มม. บริเวณหน่วยบริการร่องคำ - โพธิ์ชัย_5/07/2565

กปภ.สาขาโพนทอง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการตัดประสานท่อเมนขนาด 100 มม. บริเวณหน่วยบริการร่องคำ - โพธิ์ชัย

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ บ้านหนองน้ำลึก , บ้านหนองตาไก้ , บ้านหนองอึ่ง , บ้านเชียงใหม่ (ทั้งหมด)

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 16.00 น. ของวันที่ 5/7/2565

 
เลื่อนขึ้นข้างบน