กปภ.สาขาอุดรธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนจ่ายน้ำ ขนาด 630 มม. บริเวณหน้าบริษัทไทยวัฒน์ ถนนอุดรหนองคาย อ.เมือง จ.อุดรธานี_05/07/65 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาอุดรธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนจ่ายน้ำ ขนาด 630 มม. บริเวณหน้าบริษัทไทยวัฒน์ ถนนอุดรหนองคาย อ.เมือง จ.อุดรธานี_05/07/65


กปภ.สาขาอุดรธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนจ่ายน้ำ ขนาด 630 มม. บริเวณหน้าบริษัทไทยวัฒน์ ถนนอุดรหนองคาย  อ.เมือง จ.อุดรธานี_05/07/65

กปภ.สาขาอุดรธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนจ่ายน้ำ ขนาด 630 มม. บริเวณหน้าบริษัทไทยวัฒน์ ถนนอุดรหนองคาย

อ.เมือง จ.อุดรธานี จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ โซนถนนอุดร-หนองคาย , หมู่บ้านเก่าน้อย , โซนถนนรอบเมือง ,

ทูโปพลัส , สี่แยกสามพร้าว , ชุมชนแวร์ซายน์ , บ้านเดื่อ , ชุมชนการเคหะสามพร้าว , บ้านหนองบุ , บ้านแมด , บ้านสามพร้าว ,

บ้านไทย , บ้านหว้านใหญ่ , ต.ดอนกลอย , บ้านหนองใส และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 23.00 น. ของวันที่ 04/07/2565 (รอน้ำเต็มระบบ)

** หมายเหตุ : เนื่องจากน้ำขาดเส้นท่อเป็นเวลานาน จึงจำเป็นต้องใช้เวลารอน้ำเต็มระบบทั้งวันของวันนี้ค่ะ

 
เลื่อนขึ้นข้างบน