กปภ.สาขาสุโขทัย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 150 มม. บริเวณทางเข้าวัดฤทธิ์ ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.สุโขทัย_05/07/65 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาสุโขทัย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 150 มม. บริเวณทางเข้าวัดฤทธิ์ ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.สุโขทัย_05/07/65


กปภ.สาขาสุโขทัย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 150 มม. บริเวณทางเข้าวัดฤทธิ์ ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.สุโขทัย_05/07/65

กปภ.สาขาสุโขทัย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 150 มม. บริเวณทางเข้าวัดฤทธิ์ ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.สุโขทัย

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ หน่วยบริการบ้านสวน ตั้งแต่ แยกทางเข้าวัดฤทธิ์ เป็นต้นไป ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.สุโขทัย

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 12.00 น. ของวันที่ 05/07/2565

 
เลื่อนขึ้นข้างบน