กปภ.สาขาสมุทรสงคราม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากระบบจ่ายไฟตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำขัดข้อง บริเวณสถานีจ่ายน้ำนางตะเคียน_5/07/2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาสมุทรสงคราม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากระบบจ่ายไฟตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำขัดข้อง บริเวณสถานีจ่ายน้ำนางตะเคียน_5/07/2565


กปภ.สาขาสมุทรสงคราม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากระบบจ่ายไฟตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำขัดข้อง บริเวณสถานีจ่ายน้ำนางตะเคียน_5/07/2565

กปภ.สาขาสมุทรสงคราม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากระบบจ่ายไฟตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำขัดข้อง บริเวณสถานีจ่ายน้ำนางตะเคียน

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ดังต่อไปนี้ และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- ต.บ้านปรก , ต.นางตะเคียน , ต.ลาดใหญ่ , ต.คลองเขิน , ต.บางแก้ว และ ต.แม่กลอง (บางส่วน)

- ชุมชนวัดใหญ่ , ตรงข้ามสนามกีฬาจังหวัด

จะดำเนินการแล้วเสร็จเวลา 17.20 น. ของวันที่ 05/07/2565  (รอน้ำเต็มระบบ)

 
เลื่อนขึ้นข้างบน