กปภ.สาขาระนอง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 ถึงเวลา 16.00 น._05/07/2565 จำนวน 3 จุด (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาระนอง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 ถึงเวลา 16.00 น._05/07/2565 จำนวน 3 จุด


กปภ.สาขาระนอง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 ถึงเวลา 16.00 น._05/07/2565 จำนวน 3 จุด

***ยกเลิกการซ่อม***

1.กปภ.สาขาระนอง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 ถึงเวลา 16.00 น.

เพื่อดำเนินการงานย้ายแนวท่อ PE 225 มม.เนื่องจากงานก่อสร้างถนน บริเวณหน้าโรงน้ำแข็งมานิตย์ ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ มบ.ปรางทิพย์ 2, เดอะฟอร์ด, อส., เทศบาลบางนอน,เทคนิค, ซอยโยธา, มบ.ศรชัย, บางนอนใน

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 12.00 น. ของวันที่ 05/07/2565

.................................................................................................................................

2.กปภ.สาขาระนอง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 110 มม. บริเวณทางเข้าหมู่บ้านโฮมระนอง ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ หมู่บ้านโฮมระนอง ไปจนถึง ซอยอู่โจ้ และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- ยังไม่สามารถระบุเวลาแล้วเสร็จได้

.................................................................................................................................

3.กปภ.สาขาระนอง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากประตูน้ำชำรุด บริเวณชอยโยธา ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ เทศบาลบางนอนไปถึง ปั้มเอสโซ่บางนอน บางนอนใน , ซอยศรชัย

, ซอยโยธา , หมู่บ้านพรเทพ 2 , หมู่บ้านดรีมฮิลล์ , หมู่บ้านณยฎา และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 24.00 น. ของวันที่ 05/07/2565

 
เลื่อนขึ้นข้างบน