กปภ.สาขาสมุทรสงคราม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณ ม.2 ต.วัดประดู่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม_04/07/2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาสมุทรสงคราม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณ ม.2 ต.วัดประดู่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม_04/07/2565


กปภ.สาขาสมุทรสงคราม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณ ม.2 ต.วัดประดู่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม_04/07/2565

กปภ.สาขาสมุทรสงคราม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณ ม.2 ต.วัดประดู่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ วัดประดู่ พระอารามหลวง ม.2 ต.วัดประดู่ , ต.บ้านปราโมทย์ , อ.บางคนที อ.อัมพวา 

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 20.00 น. ของวันที่ 04/07/2565

 
เลื่อนขึ้นข้างบน