กปภ.สาขาวิเชียรบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 9.00 ถึงเวลา 12.00 น._05/07/2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาวิเชียรบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 9.00 ถึงเวลา 12.00 น._05/07/2565


กปภ.สาขาวิเชียรบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 9.00 ถึงเวลา 12.00 น._05/07/2565

กปภ.สาขาวิเชียรบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 9.00 ถึงเวลา 12.00 น.

เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมน ขนาด 200 มม. บริเวณข้างประปาเก่า จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่

ตั้งแต่สระประคู่ซอย4 เข้าไปทางวิเชียรบุรี , ต.ท่าโรง (ทั้งหมด) และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 12.00 น. ของวันที่ 05/07/2565

 
เลื่อนขึ้นข้างบน