กปภ.สาขาอรัญประเทศ ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม.บริเวณ หน้าหมู่บ้านบัวงาม ถนนธนะวิถี_04/07/2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาอรัญประเทศ ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม.บริเวณ หน้าหมู่บ้านบัวงาม ถนนธนะวิถี_04/07/2565


กปภ.สาขาอรัญประเทศ ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม.บริเวณ หน้าหมู่บ้านบัวงาม ถนนธนะวิถี_04/07/2565

 

กปภ.สาขาอรัญประเทศ ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม.บริเวณ หน้าหมู่บ้านบัวงาม ถนนธนะวิถี

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ถนนธนะวิถี ตั้งแต่ หน้าโรงแรมเวโลถึง หน้าศูนย์อีซุชู หมู่บ้านบัวงามและหม่บ้านชนาการณ์

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จเวลา 18.00 น. ของวันที่ 04/07/2565 

 

 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน