กปภ.สาขาปทุมธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการย้ายแนวท่อติดงานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข9 บริเวณริมคลองกำนันเยื้อน ต.บางเดื่อ อ.เมือง จ.ปทุมธานี_04/07/2565 (จำนวน2จุด) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาปทุมธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการย้ายแนวท่อติดงานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข9 บริเวณริมคลองกำนันเยื้อน ต.บางเดื่อ อ.เมือง จ.ปทุมธานี_04/07/2565 (จำนวน2จุด)


กปภ.สาขาปทุมธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการย้ายแนวท่อติดงานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข9 บริเวณริมคลองกำนันเยื้อน ต.บางเดื่อ อ.เมือง จ.ปทุมธานี_04/07/2565 (จำนวน2จุด)

1. กปภ.สาขาปทุมธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการย้ายแนวท่อติดงานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข9 บริเวณริมคลองกำนันเยื้อน ต.บางเดื่อ อ.เมือง จ.ปทุมธานี

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ถนนเลียบคลองกำนันเยื้อน ตั้งแต่ซอยธาราทอง ถึง ถนนหมายเลข9 และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

-จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 16.40น. ของวันที่ 04/07/2565 (รอน้ำเต็มระบบ)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. กปภ.สาขาปทุมธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการย้ายแนวท่อติดงานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข9 บริเวณ ริมคลองกำนันเยื้อน ต.บางเดื่อ อ.เมือง จ.ปทุมธานี

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ริมถนนหมายเลข9 ตั้งแต่คลองกำนันเยื้อน ถึง ปั้มน้ำมัน PT ต.คลองพระอุดม

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

-จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 19.40 น. ของวันที่ 04/07/2565 (รอน้ำเต็มระบบ)

 
เลื่อนขึ้นข้างบน