กปภ.สาขาภูเก็ต ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 13.20 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะแล้วเสร็จ เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 110 มม. บริเวณ ซ.ซักรีดบางชีเหล้า ต.รัษฎา อ.เมือง จ. ภูเก็ต(จำนวน 2 จุด)_04/07/65 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาภูเก็ต ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 13.20 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะแล้วเสร็จ เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 110 มม. บริเวณ ซ.ซักรีดบางชีเหล้า ต.รัษฎา อ.เมือง จ. ภูเก็ต(จำนวน 2 จุด)_04/07/65


กปภ.สาขาภูเก็ต ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 13.20 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะแล้วเสร็จ เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 110 มม. บริเวณ ซ.ซักรีดบางชีเหล้า ต.รัษฎา อ.เมือง จ. ภูเก็ต(จำนวน 2 จุด)_04/07/65

1. กปภ.สาขาภูเก็ต ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 13.20 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะแล้วเสร็จ เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 110 มม. บริเวณ ซ.ซักรีดบางชีเหล้า ต.รัษฎา อ.เมือง จ. ภูเก็ต

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ซ ซักรีดบางชีเหล้า, ม. ธนาพาร์บางชีเหล้า ต.รัษฎา อ.เมือง จ. ภูเก็ต และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

ยังไม่สามารถระบุเวลาแล้วเสร็จได้ :

------------------------------------------------------------------------------

2. กปภ.สาขาภูเก็ต ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 13.20 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะแล้วเสร็จ เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 400 มม. บริเวณซ.แสนสิริ ถ.ศักดิเดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ โรงไฟฟ้าศักดิเดช, อ่าวมะขาม, แหลมพันวา, เขาขาด และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

ยังไม่สามารถระบุเวลาแล้วเสร็จได้ :

 
เลื่อนขึ้นข้างบน