กปภ.สาขาตราด ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากสายไฟฟ้าแรงสูงขาด บริเวณเนินสามชั้น อ.แหลมงอบ จ.ตราด (จำนวน 2 จุด)_04/07/65 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาตราด ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากสายไฟฟ้าแรงสูงขาด บริเวณเนินสามชั้น อ.แหลมงอบ จ.ตราด (จำนวน 2 จุด)_04/07/65


กปภ.สาขาตราด ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากสายไฟฟ้าแรงสูงขาด บริเวณเนินสามชั้น อ.แหลมงอบ จ.ตราด (จำนวน 2 จุด)_04/07/65

1. กปภ.สาขาตราด ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากสายไฟฟ้าแรงสูงขาด บริเวณเนินสามชั้น อ.แหลมงอบ จ.ตราด

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ อำเภอแหลมงอบ (ทั้งหมด) และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

 ยังไม่สามารถระบุเวลาแล้วเสร็จได้ :

------------------------------------------------------------------------------

2. กปภ.สาขาตราด ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากกระแสไฟฟ้าดับ บริเวณสถานีจ่ายน้ำบ้านน้ำเชี่ยว

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ดังต่อไปนี้  และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- ตำบลหนองเสม็ดฝั่งขวาขาเข้าเมืองตราด
- ตำบลหนองโสนฝั่งซ้าย(วัดหนองโสน) และขวาขาเข้าเมืองตราด (ปากคลองน้ำเชี่ยว / พรงลำบิด / ทิวธารา )
- ตำบลน้ำเชี่ยว
- ตำบลแหลมงอบ
- ตำบลบางปิด

ยังไม่สามารถระบุเวลาแล้วเสร็จได้ :

 
เลื่อนขึ้นข้างบน