กปภ.สาขานครสวรรค์ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 เวลา 12.00 - 15.00 น. เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด100 มม. บริเวณหมู่บ้านเอื้ออาทร 2 ซอยที่ 30 ตำบลวัดไทร อำภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์_04/07/65 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขานครสวรรค์ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 เวลา 12.00 - 15.00 น. เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด100 มม. บริเวณหมู่บ้านเอื้ออาทร 2 ซอยที่ 30 ตำบลวัดไทร อำภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์_04/07/65


กปภ.สาขานครสวรรค์ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 เวลา 12.00 - 15.00 น. เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด100 มม. บริเวณหมู่บ้านเอื้ออาทร 2 ซอยที่ 30 ตำบลวัดไทร อำภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์_04/07/65

กปภ.สาขานครสวรรค์ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 เวลา 12.00 - 15.00 น. เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด100 มม. บริเวณหมู่บ้านเอื้ออาทร 2 ซอยที่ 30 ตำบลวัดไทร อำภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

จากการดำเนินการดังกล่าวส่งผลกระทบให้พื้นที่ หมู่บ้านเอื้ออาทร 2 ซอยที่ 30 ตำบลวัดไทร อำภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 15.00 น. ของวันที่ 04/07/2565

 
เลื่อนขึ้นข้างบน