กปภ.สาขาขอนแก่น ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565 (จำนวน 3 จุด)_04/05/65 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาขอนแก่น ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565 (จำนวน 3 จุด)_04/05/65


กปภ.สาขาขอนแก่น ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565 (จำนวน 3 จุด)_04/05/65

** ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาล่วงหน้า

1. กปภ.สาขาขอนแก่น ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 21.00-09.00 น. ของวันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565

เพื่อดำเนินการซ่อมบำรุงรักษาหม้อเเปลงไฟฟ้า ประจำปี 2565 ขนาดหม้อแปลงไฟฟ้า 1500 KVA บริเวณสถานีสูบน้ำดิบเเรงต่ำหนองหิน 1 ต.ศิลา

อ.เมือง จ.ขอนแก่น จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ดังต่อไปนี้ และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- เทศบาลนครขอนแก่น (ทั้งหมด)
- เทศบาลตำบลศิลา (ทั้งหมด)
- เทศบาลตำบลสำราญ (ทั้งหมด)
- การเคหะเมืองเก่า บ้านดอนบม ตำบลเมืองเก่า 
- บ้านพระคือ บ้านหนองใหญ่ ตำบลพระลับ
- บ้านดอนดู่ ตำบลบึงเนียม

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 03.20 น. ของวันที่ 06/07/2565 (รอน้ำเต็มระบบ)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. กปภ.สาขาขอนแก่น ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณบ้านหนองโข่ย ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

จากการดำเนินการดังกล่าวส่งผลกระทบให้พื้นที่ บ้านหนองโข่ย ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 15.00 น. ของวันที่ 05/07/2565

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.กปภ.สาขาขอนแก่น ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ GS  ขนาด 100 มม. บริเวณ : บ้านหนองเเสงโคกน้อย ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

จากการดำเนินการดังกล่าวส่งผลกระทบให้พื้นที่ บ้านหนองแสงบ้านโคกน้อย ต.พระลับ อ.เมือง ละพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 18.00 น. ของวันที่ 05/07/2565

 
เลื่อนขึ้นข้างบน