กปภ.สาขาพยุหะคีรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 315 มม. บริเวณ หน้าชนบทรีสอร์ท ต.ย่านมัทรี อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์_04/07/65 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาพยุหะคีรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 315 มม. บริเวณ หน้าชนบทรีสอร์ท ต.ย่านมัทรี อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์_04/07/65


กปภ.สาขาพยุหะคีรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 315 มม. บริเวณ หน้าชนบทรีสอร์ท ต.ย่านมัทรี อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์_04/07/65

กปภ.สาขาพยุหะคีรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 315 มม. บริเวณ หน้าชนบทรีสอร์ท ต.ย่านมัทรี อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่

- ม 3, ม.4 ต.ย่านมัทรี อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์
- ม.8 ต.ยางตาล อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จเวลา 14.00 น. ของวันที่ 04/07/2565

 
เลื่อนขึ้นข้างบน