กปภ.สาขาบ้านหมอ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 13:00 น. - 15:00 น. เพื่อดำเนินการตรวจสอบระบบจ่ายน้ำประปา เพื่อหาสาเหตุน้ำไหลอ่อน ที่เกิดจากการแตกรั่วภายในเส้นท่อจ่ายน้ำประปา ของ กปภ.สาขาบ้านหมอ_04/07/65 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาบ้านหมอ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 13:00 น. - 15:00 น. เพื่อดำเนินการตรวจสอบระบบจ่ายน้ำประปา เพื่อหาสาเหตุน้ำไหลอ่อน ที่เกิดจากการแตกรั่วภายในเส้นท่อจ่ายน้ำประปา ของ กปภ.สาขาบ้านหมอ_04/07/65


กปภ.สาขาบ้านหมอ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 13:00 น. - 15:00 น. เพื่อดำเนินการตรวจสอบระบบจ่ายน้ำประปา เพื่อหาสาเหตุน้ำไหลอ่อน ที่เกิดจากการแตกรั่วภายในเส้นท่อจ่ายน้ำประปา ของ กปภ.สาขาบ้านหมอ_04/07/65

กปภ.สาขาบ้านหมอ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. - 15.00 น. เพื่อดำเนินการตรวจสอบระบบจ่ายน้ำประปา เพื่อหาสาเหตุน้ำไหลอ่อน ที่เกิดจากการแตกรั่วภายในเส้นท่อจ่ายน้ำประปา ของ กปภ.สาขาบ้านหมอ

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ กปภ.สาขาบ้านหมอ (ทั้งหมด) และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จเวลา 15.00 น. ของวันที่ 04/07/2565

 
เลื่อนขึ้นข้างบน