กปภ.สาขาขอนแก่น ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 10.40 น. เป็นต้นไป เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณหน้ากองพิสูจน์หลักฐาน ถ.กัลปพฤษ์ ต. ในเมือง อ.เมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น(จำนวน 3 จุด)_04/07/65 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาขอนแก่น ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 10.40 น. เป็นต้นไป เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณหน้ากองพิสูจน์หลักฐาน ถ.กัลปพฤษ์ ต. ในเมือง อ.เมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น(จำนวน 3 จุด)_04/07/65


กปภ.สาขาขอนแก่น ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 10.40 น. เป็นต้นไป เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณหน้ากองพิสูจน์หลักฐาน ถ.กัลปพฤษ์ ต. ในเมือง อ.เมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น(จำนวน 3 จุด)_04/07/65

1. กปภ.สาขาขอนแก่น ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 10.40 น. เป็นต้นไป เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณหน้ากองพิสูจน์หลักฐาน ถ.กัลปพฤษ์ ต. ในเมือง อ.เมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ สน.ตำรวจภูธรจังหวัด, กองพิสูจน์หลักฐาน, ถนนกัลปพฤกษ์ฝั่งโรงพยาบาลกรุงเทพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ละพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 12.30 น. ของวันที่ 04/07/2565 (รอน้ำเต็มระบบ)

---------------------------------------------------------------------------

2. กปภ.สาขาขอนแก่น ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 11.00 น.เป็นต้นไป เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณแถวหลังวัดยอดแก้ว บ้านทุ่ม ต.บ้านทุ่ม อ.เมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ บ้านทุ่ม หมู่ 3 และ หมู่ 4 ต.บ้านทุ่ม อ.เมือง จ.ขอนแก่น และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

ยังไม่สามารถระบุเวลาแล้วเสร็จได้ :

---------------------------------------------------------------------------

3.กปภ.สาขาขอนแก่น ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคาาว ในคืนวันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 23.00-02.00 น.

จะทำการปิดประตูน้ำในระหว่างปฏิบัติการทำให้น้ำไม่ไหลชั่วคราว ในพื้นที่ดังต่อไปนี้ จากสาเหตุดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่

บ้านหนองกุง, บ้านเพียฟาน, บ้านสำราญ, ม.ดิอัลบานี่ เฟส2, ม.คานารีวิลล์-หนองกุง , มบ.สายฝน , มบ.เมืองเอก , ม.Full House ,

บ้านดอนหญ้านาง, บ้านหนองไผ่ , บ้านหนองกุง บ้านเพี้ยฟาน บ้านสำราญ นน มิตรภาพ ฝั่งบ้านหนองไผ่ , หนองกุง ถ.หนองไผ-โกทา

, ถ.หนองกุง-ศิลา , ถ.ราษฎร์บำรง ,ม. Full House Residenc  ซ.รุ่งโรจน์ 7,3,6,8,9,10 ซ.ร่วมพัฒนา 3,4,5,7,19 ซ.มิตร ภาพ25

ช.ศรีประพล ซ.อยู่ดีกินดี ซ.อุดมสุข ม.แก่นนครพาร์ควิลล์ซอยแผ่น ดินธรรม ซ.รามน้ำใจ ช.ร่ามใจสามัคดีซ.รมเย็น ซ.มี อขุน ช.พรพจนา

ช.พมัคมะเริง ช.นายพล ซ.ป้านเนินแก้ว ซ.ทวีสุขซ.ครูพิน ช.ขนสำาราญ ซ.กังแก้ว ซ.กลั่นเจริญ ซ.โชคดี1 ซ.แสนสบาย ซ.แย้มเจริญศ์

ซ.เบญจรัตน์ ซ.เทพฤทธิ ช.เทพรักษา ช.เจริญสุข ช.เบญจพ และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการในคืนวันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 23.00-02.00 น.

 
เลื่อนขึ้นข้างบน