กปภ.สาขาแม่ริม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 225 มม. บริเวณเชิงสะพานข้ามคลองบ้านร้องอ้อ(จำนวน 2 จุด)_04/07/65 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาแม่ริม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 225 มม. บริเวณเชิงสะพานข้ามคลองบ้านร้องอ้อ(จำนวน 2 จุด)_04/07/65


กปภ.สาขาแม่ริม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 225 มม. บริเวณเชิงสะพานข้ามคลองบ้านร้องอ้อ(จำนวน 2 จุด)_04/07/65

กปภ.สาขาแม่ริม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 225 มม. บริเวณเชิงสะพานข้ามคลองบ้านร้องอ้อ ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง

จ.เชียงใหม่ จากการดำเนินการดังกล่าวส่งผลกระทบให้พื้นที่ บ้านป่าข่อยใต้ , หมู่บ้านเมืองทอง , หมู่บ้านดีไลท์ , บ้านท่าเดื่อ , หมู่บ้านลัดดารมย์ ,

หมู่บ้านพฤกษาทอง , หมู่บ้านรวมโชค ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 16.35 น. ของวันที่ 04/07/2565 รอน้ำเต็มระบบ

---------------------------------------------------------------------------------

2. กปภ.สาขาแม่ริม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 100 มม บริเวณหมู่บ้านริมปาร์คเพลส ต.เหมืองแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

จากการดำเนินการดังกล่าวส่งผลกระทบให้พื้นที่ หมู่บ้านริมปาร์คเพลส ต.เหมืองแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ (ทั้งหมด) และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 16.00 น. ของวันที่ 04/07/2565

 

 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน