กปภ.สาขาพังโคน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการ ตัดประสานท่อเมนจ่ายน้ำ บริเวณ หน้าสำนักงานการประปาสาขาพังโคน ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร_04/07/65 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาพังโคน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการ ตัดประสานท่อเมนจ่ายน้ำ บริเวณ หน้าสำนักงานการประปาสาขาพังโคน ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร_04/07/65


กปภ.สาขาพังโคน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการ ตัดประสานท่อเมนจ่ายน้ำ บริเวณ หน้าสำนักงานการประปาสาขาพังโคน ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร_04/07/65

กปภ.สาขาพังโคน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อเมนจ่ายน้ำ บริเวณหน้าสำนักงานการประปาสาขาพังโคน ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ เขตตำบลเทศบาลตำบลพังโคน , เขตเทศบาลตำบลังโคนศรีจำปา , เขตเทศบาลไฮหย่อง อ.พังโคน จ.สกลนคร

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลา 18.00 วันที่ 04/07/65

 
เลื่อนขึ้นข้างบน