กปภ.สาขาจอมทอง ประกาศแจ้งเรื่องน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เนื่องจากเกิดเหตุระบบไฟฟ้าขัดข้อง บริเวณสถานีผลิตน้ำแม่ข่ายจอมทอง_04/07/65 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาจอมทอง ประกาศแจ้งเรื่องน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เนื่องจากเกิดเหตุระบบไฟฟ้าขัดข้อง บริเวณสถานีผลิตน้ำแม่ข่ายจอมทอง_04/07/65


กปภ.สาขาจอมทอง ประกาศแจ้งเรื่องน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เนื่องจากเกิดเหตุระบบไฟฟ้าขัดข้อง บริเวณสถานีผลิตน้ำแม่ข่ายจอมทอง_04/07/65

กปภ.สาขาจอมทอง ประกาศแจ้งเรื่องน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เนื่องจากเกิดเหตุระบบไฟฟ้าขัดข้อง บริเวณสถานีผลิตน้ำแม่ข่ายจอมทอง

จากสาเหตุดังกล่าวส่งผลกระทบให้พื้นที่ เขตจ่ายน้ำของ กปภ.สาขาจอมทอง (ทั้งหมด) และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

ยังไม่สามารถระบุเวลาแล้วเสร็จได้ : เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งว่าจะต้องรอการไฟฟ้าเข้าดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จ

จึงจะสามารถเปิดจ่ายน้ำในระบบได้ตามปกติ

 
เลื่อนขึ้นข้างบน