กปภ.สาขาระนอง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการย้ายแนวท่อ PE ขนาด 225 มม. บริวณหน้าโรงน้ำแข็งมานิตย์_04/07/65 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาระนอง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการย้ายแนวท่อ PE ขนาด 225 มม. บริวณหน้าโรงน้ำแข็งมานิตย์_04/07/65


กปภ.สาขาระนอง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการย้ายแนวท่อ PE ขนาด 225 มม. บริวณหน้าโรงน้ำแข็งมานิตย์_04/07/65

กปภ.สาขาระนอง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการย้ายแนวท่อ PE ขนาด 225 มม. บริวณหน้าโรงน้ำแข็งมานิตย์ ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ตั้งแต่เซเว่นบ่อน้ำร้อน จนถึง ธกส. , มบ.ปรางทิพย์ 2 , เดอะฟอร์ด , อส. , เทศบาลบางนอน ,

เทคนิค , ซอยโยธา , มบ.ศรชัย , บางนอนใน และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 17.00 น. ของวันที่ 04/07/2565

 
เลื่อนขึ้นข้างบน