กปภ.สาขาพระพุทธบาท ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณหน้าศรีสวัสดิ์(จำนวน 2 จุด)_04/07/65 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาพระพุทธบาท ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณหน้าศรีสวัสดิ์(จำนวน 2 จุด)_04/07/65


กปภ.สาขาพระพุทธบาท ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณหน้าศรีสวัสดิ์(จำนวน 2 จุด)_04/07/65

1. กปภ.สาขาพระพุทธบาท ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณหน้าศรีสวัสดิ์ ถนนสายบ้านครัว

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ จากแยกไฟแดง ม.7 ต.หน้าพระลาน จนถึงปั๊มน้ำมัน ปตท. ต.หน้าพระลาน

อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 16.00 น. ของวันที่ 04/07/2565 (รอน้ำเต็มระบบ)

----------------------------------------------------------------------------------

2. กปภ.สาขาพระพุทธบาท ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. เนื่องจากทางหลวงขยายผิวจราจร โดนท่อประปาแตก บริเวณแยกไฟแดงถนนสายบ้านครัว

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ จากแยกไฟแดงไปถึงเขาวงฝั่งขวาทั้งหมด ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 16.00 น. ของวันที่ 04/07/2565 (รอน้ำเต็มระบบ)

 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน