กปภ.สาขาบึงกาฬ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการเชื่อมประสานท่อ HDPE ขนาด 160 มม. และเมนขนาด 110 มม. บริเวณบ้านดอนหญ้านาง_04/07/65 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาบึงกาฬ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการเชื่อมประสานท่อ HDPE ขนาด 160 มม. และเมนขนาด 110 มม. บริเวณบ้านดอนหญ้านาง_04/07/65


กปภ.สาขาบึงกาฬ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการเชื่อมประสานท่อ HDPE ขนาด 160 มม. และเมนขนาด 110 มม. บริเวณบ้านดอนหญ้านาง_04/07/65

กปภ.สาขาบึงกาฬ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการเชื่อมประสานท่อ HDPE ขนาด 160 มม. และเมนขนาด 110 มม. บริเวณบ้านดอนหญ้านาง

อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ จากการดำเนินการดังกล่าวส่งผลกระทบให้พื้นที่ บ้านดอนหญ้านางโซนตลาดสด , รร.บ้านดอนหญ้านาง , สภอ.ดอนหญ้านาง

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 17.00 น. ของวันที่ 04/07/2565

 
เลื่อนขึ้นข้างบน