กปภ.สาขาเชียงคาน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 14.00-15.00 น._04/07/65 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาเชียงคาน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 14.00-15.00 น._04/07/65


กปภ.สาขาเชียงคาน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 14.00-15.00 น._04/07/65

กปภ.สาขาเชียงคาน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 14.00-15.00 น. เพื่อดำเนินการย้ายแนวท่อเมนจ่ายน้ำ

บริเวณทางหลวงหมายเลข 2106 เส้นคอนชมเจริญ-ปากชม ต.ปากชม อ.ปากชม จ.เลย จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่

ตั้งแต่สี่แยกไฟแดงปากชม จนถึง ธกส.ปากชม ต.ปากชม อ.ปากชม จ.เลย และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 15.00 น. ของวันที่ 04/07/2565

 
เลื่อนขึ้นข้างบน