กปภ.สาขานครพนม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00น._04/07/2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขานครพนม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00น._04/07/2565


กปภ.สาขานครพนม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00น._04/07/2565

กปภ.สาขานครพนม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00น.

เพื่อดำเนินการติดตั้งประตูน้ำเพิ่มเติม บริเวณบ้านภูเขาทอง และ บ้านเนินสะอาด ต.นาราชควาย อ.เมือง จ. นครพนม

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ดังต่อไปนี้ และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- ถ.นิตโย ตั้งแต่ บ้านภูเขาทอง ถึง บ้านดอนหญ้านาง

- บ้านภูเขาทอง

-บ้านดอนโมง

- บ้านหนองญาติ ม.2,6

- บ้านเนินสะอาด

- บ้านนาทราย 

 จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 16.00 น. ของวันที่ 04/07/2565

 
เลื่อนขึ้นข้างบน