กปภ.สาขาเสนา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันจันทร์​ที่​ 4​ กรกฎาคม​ 2565​ ตั้งแต่เวลา​ 10.00 -​14.00 น._04/07/2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาเสนา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันจันทร์​ที่​ 4​ กรกฎาคม​ 2565​ ตั้งแต่เวลา​ 10.00 -​14.00 น._04/07/2565


กปภ.สาขาเสนา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันจันทร์​ที่​ 4​ กรกฎาคม​ 2565​ ตั้งแต่เวลา​ 10.00 -​14.00 น._04/07/2565

กปภ.สาขาเสนา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันจันทร์​ที่​ 4​ กรกฎาคม​ 2565​ ตั้งแต่เวลา​ 10.00 -​14.00 น.

เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมน บริเวณคลองขนมจีน ม.5 ต.บางนมโค อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ม.1 ต.สามกอ , ม.5 ต.บางนมโค , ถนนหน้าวัดสามกอ และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 14.00 น. ของวันที่ 04/07/2565

 
เลื่อนขึ้นข้างบน