กปภ.สาขาจันทบุรี ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อทำการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณ หน้าเซ่เว่นช้างข้าม ถ.สุขุมวิท ต.นานายอาม อ.นานายอาม จ.จันทบุรี_03/07/2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาจันทบุรี ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อทำการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณ หน้าเซ่เว่นช้างข้าม ถ.สุขุมวิท ต.นานายอาม อ.นานายอาม จ.จันทบุรี_03/07/2565


กปภ.สาขาจันทบุรี ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อทำการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณ หน้าเซ่เว่นช้างข้าม ถ.สุขุมวิท ต.นานายอาม อ.นานายอาม จ.จันทบุรี_03/07/2565

กปภ.สาขาจันทบุรี ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อทำการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณ หน้าเซ่เว่นช้างข้าม ถ.สุขุมวิท ต.นานายอาม อ.นานายอาม จ.จันทบุรี

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ซอยหลังเซ่เว่นช้างข้าม ทั้งหมด และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จเวลา 23.00 น. ของวันที่ 03/07/2565 

 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน