กปภ.สาขากำแพงเพชร ประกาศน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย ในวันจันทร์ ที่ 4 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. ถึง 16.00 น._04/07/2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขากำแพงเพชร ประกาศน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย ในวันจันทร์ ที่ 4 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. ถึง 16.00 น._04/07/2565


กปภ.สาขากำแพงเพชร  ประกาศน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย ในวันจันทร์ ที่ 4 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. ถึง 16.00 น._04/07/2565

กปภ.สาขากำแพงเพชร  ประกาศน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย ในวันจันทร์ ที่ 4 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. ถึง 16.00 น.

เนื่องจากทำการล้างถังตกตะกอนตามแผน จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่  อำเภอลานกระบือ (ในตลาดและตัวเมือง)

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

ในวันจันทร์ ที่ 4 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. ถึง 16.00 น.

 
เลื่อนขึ้นข้างบน