กปภ.สาขาพนัสนิคม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว วันอาทิตย์ที่ 3 กรฎกาคม 2565 เวลา 08.00 - 17.00 น. _03/07/65 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาพนัสนิคม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว วันอาทิตย์ที่ 3 กรฎกาคม 2565 เวลา 08.00 - 17.00 น. _03/07/65


กปภ.สาขาพนัสนิคม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว วันอาทิตย์ที่ 3 กรฎกาคม 2565 เวลา 08.00 - 17.00 น. _03/07/65

กปภ.สาขาพนัสนิคม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ อำเภอพานทอง ตำบลหนองกะขะ

ตำบลมาบโป่ง -ตำบลบ้านเก่าตำบลหนองหงษ์ ตำบลหนองตำลึง -ตำบลหนองตำลึง , ตำบลดอนหัวพ่อ (ม.2,ม.4 และ ม.7) -ตำบลโคกขีหนอน

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 18.30 น. ของวันที่ 3/7/2565 (รอน้ำเต็มระบบ)

 
เลื่อนขึ้นข้างบน