กปภ.สาขาปทุมธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากเกิดเหตุกระแสไฟฟ้าขัดข้อง บริเวณสถานีผลิตน้ำไม้ตรา (จำนวน 2 จุด)_25/06/65 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาปทุมธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากเกิดเหตุกระแสไฟฟ้าขัดข้อง บริเวณสถานีผลิตน้ำไม้ตรา (จำนวน 2 จุด)_25/06/65


กปภ.สาขาปทุมธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากเกิดเหตุกระแสไฟฟ้าขัดข้อง บริเวณสถานีผลิตน้ำไม้ตรา (จำนวน 2 จุด)_25/06/65

1. กปภ.สาขาปทุมธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากเกิดเหตุกระแสไฟฟ้าขัดข้อง บริเวณสถานีผลิตน้ำไม้ตรา

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ อ.ลาดหลุมแก้ว (ทั้งหมด) และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 12.00 น. ของวันที่ 25/06/2565 รอน้ำเต็มระบบ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

2. กปภ.สาขาปทุมธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 315 มม. บริเวณที่โล่งข้างปั๊ม Caltex ริมถนนหมายเลข9

ต.คลองพระอุดม อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ DMA3

- ริมถนนหมายเลข9 ตั้งแต่ คลองพระมหาโยธา ไปจนถึง คลองใหม่

- ถนนเลียบคลองพระมหาโยธา

- ถนนเลียบคลองใหม่

- หมู่บ้านเลคฟอเรส ทั้งหมู่บ้าน ที่โล่งข้างปั๊ม Caltex ริมถนนหมายเลข 9 ต.คลองพระอุดม อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 18.00 น. ของวันที่ 25/06/2565 รอน้ำเต็มระบบ 

 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน