กปภ.สาขาลำพูน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากเกิดเหตุกระแสไฟฟ้าขัดข้อง บริเวณสถานีผลิตน้ำบ่อบาดาลของสำนักงานประปา (จำนวน 3 จุด)_25/06/65 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาลำพูน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากเกิดเหตุกระแสไฟฟ้าขัดข้อง บริเวณสถานีผลิตน้ำบ่อบาดาลของสำนักงานประปา (จำนวน 3 จุด)_25/06/65


กปภ.สาขาลำพูน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากเกิดเหตุกระแสไฟฟ้าขัดข้อง บริเวณสถานีผลิตน้ำบ่อบาดาลของสำนักงานประปา (จำนวน 3 จุด)_25/06/65

1. กปภ.สาขาลำพูน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากเกิดเหตุกระแสไฟฟ้าขัดข้อง บริเวณสถานีผลิตน้ำบ่อบาดาลของสำนักงานประปา อ.เมือง จ.ลำพูน

จากสาเหตุดังกล่าวส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.ในเมือง , ต.เวียงยอง , ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

ยังไม่สามารถระบุเวลาแล้วเสร็จได้ : เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งว่าจะต้องรอการไฟฟ้าเข้าดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จ

จึงจะสามารถเปิดจ่ายน้ำในระบบได้ตามปกติ

--------------------------------------------------------------------

2. กปภ.สาขาลำพูน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณบ้านหนองหมูเชตวัน ต.อุโมงค์ อ.เมือง จ.ลำพูน

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ บ้านไร่เชตวัน , บ้านหนองหมู ต.อุโมงค์ อ.เมือง และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 18.00 น. ของวันที่ 25/06/2565

------------------------------------------------------------------------

3. กปภ.สาขาลำพูน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณหมู่บ้านบ่อแฮ้วแลนด์วิวส์ ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ตั้งแต่ หมู่บ้านบ่อแฮ้วแลนด์วิวล์ ไปจนถึง แยกท่าจักร ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 11.00 น. ของวันที่ 25/06/2565

 
เลื่อนขึ้นข้างบน