กปภ.สาขาขลุง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการเปลี่ยนประตูน้ำที่ชำรุด และ ท่อเหล็ก บริเวณสถานีจ่ายน้ำหนองชิม_24/06/2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาขลุง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการเปลี่ยนประตูน้ำที่ชำรุด และ ท่อเหล็ก บริเวณสถานีจ่ายน้ำหนองชิม_24/06/2565


กปภ.สาขาขลุง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการเปลี่ยนประตูน้ำที่ชำรุด และ ท่อเหล็ก บริเวณสถานีจ่ายน้ำหนองชิม_24/06/2565

ประกาศหยุดจ่ายน้ำล่วงหน้า

กปภ.สาขาขลุง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. - 13.00 น.

เพื่อดำเนินการเปลี่ยนประตูน้ำที่ชำรุด และ ท่อเหล็ก บริเวณสถานีจ่ายน้ำหนองชิม จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่

ตำบลหนองซิ่ม , ตำบลเกาะเปริด และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 13.00 น. ของวันที่ 25/06/2565

 
เลื่อนขึ้นข้างบน