กปภ.สาขานครพนม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการิดตั้งประตูน้ำเพิ่มเติม ขนาด 100 มม. และ 150 มม.จำนวน 3 ตัว บริเวณ บ้านน้อยใต้_24/06/2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขานครพนม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการิดตั้งประตูน้ำเพิ่มเติม ขนาด 100 มม. และ 150 มม.จำนวน 3 ตัว บริเวณ บ้านน้อยใต้_24/06/2565


กปภ.สาขานครพนม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการิดตั้งประตูน้ำเพิ่มเติม ขนาด 100 มม. และ 150 มม.จำนวน 3 ตัว บริเวณ บ้านน้อยใต้_24/06/2565

ประกาศหยุดจ่างน้ำล่วงหน้า

กปภ.สาขานครพนม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว วันที่ 25 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00-15.00น.

เพื่อดำเนินการิดตั้งประตูน้ำเพิ่มเติม ขนาด 100 มม. และ 150 มม.จำนวน 3 ตัว บริเวณ บ้านน้อยใต้ ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่
- ถนนสารภานนิมิตร
- ชุมชนบ้านน้อยหนองเค็มบางส่วน
- บ้านน้อยใต้
- หมู่บ้านสุขภิรมย์
- หมู่บ้านพอเพียง
- หมู่บ้านวรวรรธ์น
- หมู่บ้านรังนก และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 15.00 น. ของวันที่ 25/6/2565

 
เลื่อนขึ้นข้างบน