กปภ.สาขาตะพานหิน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ดำเนินการการตัดประสานท่อเมนประปา HDPE ขนาด 110 มม. บริเวณสามแยกอาคารศูนย์ อสม. ชุมชนแผ่นดินธรรม_24/06/2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาตะพานหิน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ดำเนินการการตัดประสานท่อเมนประปา HDPE ขนาด 110 มม. บริเวณสามแยกอาคารศูนย์ อสม. ชุมชนแผ่นดินธรรม_24/06/2565


กปภ.สาขาตะพานหิน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ดำเนินการการตัดประสานท่อเมนประปา HDPE ขนาด 110 มม. บริเวณสามแยกอาคารศูนย์ อสม. ชุมชนแผ่นดินธรรม_24/06/2565

ประกาศหยุดจ่ายน้ำล่วงหน้า

กปภ.สาขาตะพานหิน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. - 16.00 น.

ดำเนินการการตัดประสานท่อเมนประปา HDPE ขนาด 110 มม. บริเวณสามแยกอาคารศูนย์ อสม. ชุมชนแผ่นดินธรรม

ถนนริมน่านตะวันออก ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ถนนริมน่าน

ถึง สามแยกท่าเรือ , ถนนหนุมานบางส่วน ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 16.00 น. ของวันที่ 25/06/2565

 
เลื่อนขึ้นข้างบน