กปภ.สาขาสกลนคร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนส่งน้ำ ขนาด 100 มม. บริเวณซอยทรัพย์เจริญ ถนนไอ.ที.ยู_24/06/65 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาสกลนคร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนส่งน้ำ ขนาด 100 มม. บริเวณซอยทรัพย์เจริญ ถนนไอ.ที.ยู_24/06/65


กปภ.สาขาสกลนคร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนส่งน้ำ ขนาด 100 มม. บริเวณซอยทรัพย์เจริญ ถนนไอ.ที.ยู_24/06/65

กปภ.สาขาสกลนคร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนส่งน้ำ ขนาด 100 มม. บริเวณซอยทรัพย์เจริญ ถนนไอ.ที.ยู

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ซอยทรัพย์เจริญ , ธาตุดูม , ไอ.ที.ยู. และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 15.00 น. ของวันที่ 24/06/2565

 
เลื่อนขึ้นข้างบน