กปภ.สาขาจันทบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะทำการเปลี่ยนสายไฟฟ้าแรงสูง จึงจำเป็นต้องงดจ่ายกะแสไฟฟ้าชั่วคราว บริเวณชอยวัดทรายงาม (จำนวน 2 จุด)_24/06/65 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาจันทบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะทำการเปลี่ยนสายไฟฟ้าแรงสูง จึงจำเป็นต้องงดจ่ายกะแสไฟฟ้าชั่วคราว บริเวณชอยวัดทรายงาม (จำนวน 2 จุด)_24/06/65


กปภ.สาขาจันทบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะทำการเปลี่ยนสายไฟฟ้าแรงสูง จึงจำเป็นต้องงดจ่ายกะแสไฟฟ้าชั่วคราว บริเวณชอยวัดทรายงาม (จำนวน 2 จุด)_24/06/65

1.กปภ.สาขาจันทบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันศุกร์ ที่ 24 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 20.00 น. หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ

เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะทำการเปลี่ยนสายไฟฟ้าแรงสูง จึงจำเป็นต้องงดจ่ายกะแสไฟฟ้าชั่วคราว บริเวณชอยวัดทรายงาม ต.หนองบัว อ.เมือง จ.จันทบุรี

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ตลาดหนองบัว , ม.10 ม.11 มบ.เสม็ดงาม , ม.3 ม.6 มบ.เกาะขวาง , ม.3 ม.5 ม.6 มบ.เกาะโตนด ,

ม.2 มบ.เกาะน้ำค้าง , มบ.มั่นคงรุ่งเรือง , มบ.มั่นคงเมืองจันท์ , ม.มั่นคง , เกาะโตนค , ซ.กรอกดุด , มบ.กาดดา 1,3

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 20.00 น. ของวันที่ 24/06/2565

------------------------------------------------------------------------------------------------

2.กปภ.สาขาจันทบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 200 มม. บริเวณหน้าหมู่บ้านการเคหะ 2 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ หมู่บ้านการเคหะ 2 , หมู่บ้านมณีกาญจน์โครงการ 2 (ทั้งหมด)

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 24.00 น. ของวันที่ 24/06/2565

 
เลื่อนขึ้นข้างบน