กปภ.สาขาน่าน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเหล็กไม่ทราบขนาด บริเวณ สี่แยก ธกส. _23/06/2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาน่าน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเหล็กไม่ทราบขนาด บริเวณ สี่แยก ธกส. _23/06/2565


กปภ.สาขาน่าน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเหล็กไม่ทราบขนาด บริเวณ สี่แยก ธกส. _23/06/2565

กปภ.สาขาน่าน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเหล็กไม่ทราบขนาด บริเวณ สี่แยก ธกส. ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.ไชยสถาน (ทั้งหมด) อ.เมือง จ.น่าน และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 21.00 น. ของวันที่ 23/06/2565

 
เลื่อนขึ้นข้างบน