กปภ.สาขา ตะพานหิน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณหน้าบ้านอัยการวังหลุม _23/06/2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขา ตะพานหิน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณหน้าบ้านอัยการวังหลุม _23/06/2565


กปภ.สาขา ตะพานหิน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณหน้าบ้านอัยการวังหลุม _23/06/2565

กปภ.สาขา ตะพานหิน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณหน้าบ้านอัยการวังหลุม ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ตั้งแต่ซอยศรีบุญพัฒนา จนถึงหน้าบ้านอัยการวังหลุม ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำ

ประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

ยังไม่สามารถระบุเวลาแล้วเสร็จได้ :

 
เลื่อนขึ้นข้างบน