กปภ.สาขาแม่ฮ่องสอน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการหาท่อแตกท่อรั่วโดยการตรวจสอบอัตราการไหลของน้ำ step Test_23/06/2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาแม่ฮ่องสอน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการหาท่อแตกท่อรั่วโดยการตรวจสอบอัตราการไหลของน้ำ step Test_23/06/2565


กปภ.สาขาแม่ฮ่องสอน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว  เพื่อดำเนินการหาท่อแตกท่อรั่วโดยการตรวจสอบอัตราการไหลของน้ำ step Test_23/06/2565

กปภ.สาขาแม่ฮ่องสอน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 22.00 น. - 01.00 น.ของวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565

เพื่อดำเนินการหาท่อแตกท่อรั่วโดยการตรวจสอบอัตราการไหลของน้ำ step Test จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ถนน 108 ตั้งแต่สถานีวิทยุ ,

ซุ้มประตูเมืองหน้าอีซูซุ ต.จองคำ , หมู่บ้านสบป่อง ,หมู่บ้านห้วยดอยขอ , หมู่บ้านไม้แงะ ต.ปางหมู , หมู่บ้านห้วยเดือ , หมู่บ้าน ท่าโป่งแดง , ชลประทาน

ตลอดจนถึง หมู่บ้านม่อนตะแลง ศาลเด็กและเยาวชน ต.ผาบ่อง อ.เมือง และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 23.40 น. ของวันที่ 23/06/2565 รอน้ำเต็มระบบ 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน