กปภ.สาขาอุบลราชธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อไม่ทราบขนาด (จำนวน 4 จุด) _23/06/65 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาอุบลราชธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อไม่ทราบขนาด (จำนวน 4 จุด) _23/06/65


กปภ.สาขาอุบลราชธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อไม่ทราบขนาด  (จำนวน 4 จุด) _23/06/65

กปภ.สาขาอุบลราชธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อไม่ทราบขนาด

บริเวณ หน้าหมู่บ้านอนันตราไลท์ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ บ้านขามใหญ่หมู่ที่ 1 บ้านขามลุ่มหมู่ 10 ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

-จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 11.00 น. ของวันที่ 23/06/65 (รอน้ำเต็มระบบ) 

-----------------------------------------------------

2.กปภ.สาขาอุบลราชธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ GS ขนาด 100 มม.

บริเวณ หมู่บ้านสิริภิรมย์ 2 ซอยรุ่งเรือง ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ หมู่บ้านสิริภิรมย์ 2 ทั้งหมด  ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

-จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 15.30 น. ของวันที่ 23/06/65 (รอน้ำเต็มระบบ) 

----------------------------------------------------------------

3.กปภ.สาขาอุบลราชธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม.

บริเวณ วัดวรรณวารี ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ เทศบาล 24 เทศบาล 11 ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

-จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 14.00 น. ของวันที่ 23/06/65 (รอน้ำเต็มระบบ) 

---------------------------------------------------------

4.กปภ.สาขาอุบลราชธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 100 มม.

บริเวณ ถนนพรหมราช ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่  สามแยกพรหมราชตัดเทพโยจนถึงสามแยก

พรหมราชตัดถนนเขื่อนธานี 3 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

-จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 19.00 น. ของวันที่ 23/06/65

 

 

 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน