กปภ.สาขาบางสะพาน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. (จำนวน 3 จุด)_23/06/65 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาบางสะพาน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. (จำนวน 3 จุด)_23/06/65


กปภ.สาขาบางสะพาน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม.  (จำนวน 3 จุด)_23/06/65

กปภ.สาขาบางสะพาน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม.

บริเวณ ซอยพุตะแบก-ห้าแยกทุ่งนา ต.ทับสะแก อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ซอยพุตะแบก-ห้าแยกทุ่งนา หมู่บ้านประสพสุข หมู่บ้านตำรวจ

หมู่ป้านอคาเดีย ม.5 ม.9 ต.ทับสะแก อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

-จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 18.00 น. ของวันที่ 23/06/65

---------------------------------------------

2.กปภ.สาขาบางสะพาน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 315 มม.

บริเวณ ตรงข้ามอู่รถทั่วร์บางสะพาน อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ อ.บางสะพาน(ทั้งหมด)  จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

-จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 18.00 น. ของวันที่ 23/06/65

-----------------------------------------------------------------

3.กปภ.สาขาบางสะพาน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 250 มม.

บริเวณ ปากซอยวัดถ้ำม้าร้อง ม.1 ต.พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่  ตั้งแต่สำนักงาน กปภ.บางสะพานถึง

ตลาดสดบางสะพานหญ่ หมู่ 1 ตำบลพงศ์ประศาสน์ หมู่ 1 ตำบลกำเนิดนพคุณ (บางส่วน) อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

-จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ  20.00 น. ของวันที่ 23/06/65 รอน้ำเต็มระบบ

 

 

 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน