กปภ.สาขาน่าน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการติดตั้งมาตรวัดน้ำ บริเวณบ่อเสริมแรงดันน้ำบ้านปางค่า_22/06/2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาน่าน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการติดตั้งมาตรวัดน้ำ บริเวณบ่อเสริมแรงดันน้ำบ้านปางค่า_22/06/2565


กปภ.สาขาน่าน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการติดตั้งมาตรวัดน้ำ บริเวณบ่อเสริมแรงดันน้ำบ้านปางค่า_22/06/2565

ประกาศหยุดจ่ายน้ำล่วงหน้า

กปภ.สาขาน่าน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันพฤหัสบดีที่23 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 20.00 - 03.00 น. ของวันศุกร์ที่24 มิถุนายน 2565

เพื่อดำเนินการติดตั้งมาตรวัดน้ำ บริเวณบ่อเสริมแรงดันน้ำบ้านปางค่า จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ดังต่อไปนี้

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- ตั้งแต่บ่อเสริมแรงดันน้ำบ้านปางค่า ไปจนถึง ศูนย์ราชการ จ.น่าน

- ที่ว่าการอำเภอเมืองน่าน

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 03.00 น. ของวันที่ 24/6/2565

 
เลื่อนขึ้นข้างบน