กปภ.สาขาพนัสนิคม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณ หน้าซุ้มประตูวัดเนินสัก ม.7_22/06/2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาพนัสนิคม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณ หน้าซุ้มประตูวัดเนินสัก ม.7_22/06/2565


กปภ.สาขาพนัสนิคม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณ หน้าซุ้มประตูวัดเนินสัก ม.7_22/06/2565

กปภ.สาขาพนัสนิคม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ดำเนินการในวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 9.00 - 17.00 น.

เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณ หน้าซุ้มประตูวัดเนินสัก ม.7 ต.นาเริก อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่

- ตำบลบ้านช้าง

- ตำบลนาวังหิน

- ตำบลนาเริก

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 17.00 น. ของวันที่ 23/06/256 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน