กปภ.สาขาชนแดน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันที่ 23 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00-13.00 น. เพื่อดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้า_23/06/65 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาชนแดน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันที่ 23 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00-13.00 น. เพื่อดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้า_23/06/65


กปภ.สาขาชนแดน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันที่ 23 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00-13.00 น. เพื่อดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้า_23/06/65

** ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาล่วงหน้า

กปภ.สาขาชนแดน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันที่ 23 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00-13.00 น.

เพื่อดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้า บริเวณโรงสูบน้ำ กปก.สาขาชนแดน

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.ชนแดน ต.ท่าข้าม ต.ศาลาย ต.ตะกุดไร ต.ดงขุย และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 13.00 น. ของวันที่ 23/06/2565

 
เลื่อนขึ้นข้างบน