กปภ.สาขาน่าน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันที่ 23 มิถุนายน 2565 (จำนวน 4 จุด)_21/06/65 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาน่าน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันที่ 23 มิถุนายน 2565 (จำนวน 4 จุด)_21/06/65


กปภ.สาขาน่าน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันที่ 23 มิถุนายน 2565 (จำนวน 4 จุด)_21/06/65

** ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาล่วงหน้า

1. กปภ.สาขาน่าน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันที่ 23 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 17.00 น. เพื่อดำเนินการเพื่อตัดประสานท่อประปาใหม่

เข้ากับท่อเดิม บริเวณแยกธกส.น่าน และ บริเวณแยกปั๊มเซลล์ จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ถนนอนันตวรฤทธิเดช , ถนนผากอง ,

ถนนมหาวงศ์ , ถนนมหาพรหม และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 17.00 น. ของวันที่ 23/06/2565

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. กปภ.สาขาน่าน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันที่ 23 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. เพื่อดำเนินการเพื่อตัดประสานท่อประปาใหม่

เข้ากับท่อเดิม บริเวณหน้าร้านเที่ยงธรรมมอเตอร์ และ บริเวณสามแยกตรงข้ามวิทยาลัยสารพัดช่างน่าน จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่

ดังต่อไปนี้ และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- ตั้งแต่สี่แยกประตูน้ำเข้ม ไปจนถึงหน้าสำนักงาน กปภ.สาขาน่าน

- ชุมชนบ้านดอนศรีเสริมกสิกร , ชุมชนบ้านสวนตาลล่าง และชุมชนบ้านดอนแก้ว

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 17.00 น. ของวันที่ 23/06/2565

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศหยุดจ่ายน้ำล่วงหน้า

3.กปภ.สาขาน่าน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันพฤหัสบดีที่23 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 20.00 - 03.00 น. ของวันศุกร์ที่24 มิถุนายน 2565

เพื่อดำเนินการติดตั้งมาตรวัดน้ำ บริเวณบ่อเสริมแรงดันน้ำบ้านปางค่า จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ดังต่อไปนี้

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- ตั้งแต่บ่อเสริมแรงดันน้ำบ้านปางค่า ไปจนถึง ศูนย์ราชการ จ.น่าน

- ที่ว่าการอำเภอเมืองน่าน

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 03.00 น. ของวันที่ 24/6/2565

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.กปภ.สาขาน่าน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเหล็กไม่ทราบขนาด บริเวณ สี่แยก ธกส. ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.ไชยสถาน (ทั้งหมด) อ.เมือง จ.น่าน และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 24.00 น. ของวันที่ 23/06/2565

 
เลื่อนขึ้นข้างบน