กปภ.สาขาภูเก็ต ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 (จำนวน 2 จุด)_21/06/65 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาภูเก็ต ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 (จำนวน 2 จุด)_21/06/65


กปภ.สาขาภูเก็ต ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 (จำนวน 2 จุด)_21/06/65

** ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาล่วงหน้า

1. กปภ.สาขาภูเก็ต ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. (เป็นต้นไป) เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อเมน

ขนาด 160 มม. บริเวณหมู่บ้านภูเก็ตพาร์ค ม.5 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ หมู่บ้านภูเก็ตพาร์ค ม.5

ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

ยังไม่สามารถระบุเวลาแล้วเสร็จได้

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. กปภ.สาขาภูเก็ต ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 25665 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 17.00 น. เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ป่าตองงดจ่ายกระไฟฟ้า บริเวณโรงผลิตน้ำและบริเวณโรงสูบน้ำทะเล ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต จากการดำเนินการดังกล่าวส่งผลกระทบให้พื้นที่ ดังต่อไปนี้ 

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต
- ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 17.00 น. ของวันที่ 23/06/2565

 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน